Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur ska man använda uttryck som än … än och ömsom … ömsom?
Svar:
Förbindelser med än … än och ömsom … ömsom kan användas för att samordna två eller flera led. Ibland används och emellan leden, annars kommatecken:

Blixten slog ned än på land, än i sjön.

Publiken reagerade med ömsom applåder och ömsom buanden.

Ömsom vin, ömsom vatten.

Hon blev ömsom rörd, ömsom road, ömsom uppretad av föreställningen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej