Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man bot eller bott som kortform för robot?

Svar:

Vi förordar i första hand bott både i grundform och i böjda former: en bott, den där botten, flera bottar.

Kortformerna bot och bott för grundordet robot, som i sammansättningen chattbott, blir allt vanligare. I bruket dominerar bot i oböjd form, men i böjda former är dubbelstavningen botten, bottar vanlig och också den som rekommenderas i ordböcker som SAOL.

I stavning av den oböjda formen kan man följa två principer. Enligt samhörighetsprincipen följer man stavningen av grundordet robot: bot. Enligt uttalsprincipen följer man stavningsregeln för kort vokal och dubbeltecknar konsonanten: bott. För de flesta lånord följer vi uttalsprincipen, varför vi i första hand rekommenderar bott. I böjda former rekommenderar vi bara denna stavning: botten, bottar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej