Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det landsspecifik eller landspecifik?

Svar:

Vi rekommenderar formen landsspecifik, med foge-s.

När man undrar över om ett ord ska ha foge-s eller inte kan man slå upp ordet i Svenska Akademiens ordlista. Om inte det ord man söker finns med kan man se hur andra sammansatta ord med samma förled ser ut.

I SAOL ser man att de flesta sammansättningar med land- skrivs med foge-s, t.ex. landsdel, landsflykt, landskamp, landssorg. Ett mindre antal skrivs utan s, men det gäller mest uttryck där land betonas på något sätt, t.ex. för att konkretisera innebörden (landremsa = remsa av land/mark) eller kontrastera mot något (landvägen = vägen på land snarare än till sjöss eller i luften; landhockey = hockey på marken snarare än på is).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej