Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När och varför används former som avokadosar och safarisar?

Svar:

När det råder osäkerhet om pluralformen används ibland -sar-plural, främst i talspråk eller talspråksliknande text. Det är vanligt för ord som annars ofta får s-plural som bikinis, bikinisar eller avokados, avokadosar. Ordböcker rekommenderar samtidigt andra pluralformer, som bikinier och avokador. Osäkerheten om hur dessa ord ska böjas är alltså stor, och ändelsen -sar används särskilt ofta när man behöver sätta pluralen i bestämd form med -na, som i avokadosarna, eftersom avokadosna inte låter bra.

För ord som slutar på s i singular, som keps (av engelskans cap|s) bli den bestämda pluralformen kepsarna oproblematisk. För många andra ord, som avokadosarna, bikinsarna och safarisarna, förknippas -sar-formen starkt med talspråk eller talspråklig skrift, och passar därför inte i den typ av standardspråkliga texter som våra rekommendationer är tänkta för. Då finns oftast skriftspråkliga böjningsrekommendationer här i Frågelådan eller i Svenska Akademiens ordlista som avokadorna, bikinierna och safarierna. Om sådana saknas eller inte känns passande får man ta till andra strategier, som att undvika bestämd böjning genom att skriva dessa safaris eller sådana safaris. Man kan också lägga till ett böjbart efterled, för safariturerna passar bättre än safarisarna i formellare texter.

Den grammatiska analysen är inte självklar

Det är inte självklart hur man ska beskriva -sar grammatiskt, och skilda analyser kan vara olika rimliga för olika ord. Åtminstone följande fyra analyser är möjliga:

  1. S:et kan för vissa ord beskrivas som en del av ordstammen, i likhet med ord som kompis|ar. Den beskrivningen är rimligast för ord som keps|ar och blinkers|ar, som alltid eller åtminstone ibland slutar på -s i singularformen: en keps, en blinkers. För ord som avokado, som slutar på -o i singular, blir analysen avokados|ar| inte sannolik.
  2. Det kan beskrivas som en dubbel pluralmarkör s + ar: avokado|s|ar|
  3. Det kan beskrivas som en enkel pluralmarkör, -sar-plural, avokado|sar|
  4. S:et kan beskrivas som ett betydelsetomt inskott före pluralmarkören -ar, vars funktion skulle vara att undvika ett vokalmöte som inte hör till svenskans ljudstruktur, dvs. att vi hellre säger avokado|s|ar| än avokado|ar eller avokado|er.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej