Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varför säger en del människor liksom hela tiden?
Svar:
Liksom är ett av många vanliga utfyllnadsord. Andra exempel är typ, alltså, du vet, ba, vahettere. De här småorden kallas diskurspartiklar och är en naturlig del av det talade språket. De flesta människor använder dem. Vi använder lite olika ord beroende på vilka vi är, var vi kommer ifrån och vilken generation vi tillhör.

Diskurspartiklarna fyller en kommunikativ funktion. De kan ha funktionen att markera citat (han ba), att markera meningars början och slut (du vet hon som gick i min klass du vet) eller att ge oss en tankepaus för att planera talet – vi lägger hellre in något utfyllnadsord istället för att tystna helt (liksom, typ). Orden kan också vara en markör för att den som talar behöver hjälp med en formulering: typ, eeeeeh, vahettere.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej