Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är fysioterapi samma sak som sjukgymnastik, och fysioterapeut detsamma som sjukgymnast? Vilken titel ska man använda?
Svar:
Den officiella yrkestiteln är numera fysioterapeut, men titeln sjukgymnast lever kvar. Den som ansöker om yrkeslegitimation får titeln fysioterapeut, men den som redan är legitimerad sjukgymnast kan antingen behålla titeln eller ansöka om att byta. Båda titlarna är alltså korrekta.

För själva verksamheten är den mer fackspråkliga benämningen fysioterapi den officiella termen i dag, men sjukgymnastik lever kvar som en mer beskrivande och ibland mer begriplig benämning. Vill man använda fysioterapi i exempelvis information till allmänheten, kan det vara lämpligt att förklara ordet första gången det förekommer i texten.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej