Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är riksdagsledamot mer könsneutralt än riksdagsman?

Svar:

Vi rekommenderar enhetsbeteckningen riksdagsledamot, för att många uppfattar den som mer könsneutral. 

Om man tvärtom vill specificera kön rekommenderar vi manlig eller kvinnlig riksdagsledamot. Av alternativen riksdagskvinna och riksdagsman är riksdagskvinna mer entydigt könsspecifikt än riksdagsman, som kan vara tvetydigt mellan 'manlig riksdagsledamot' och 'riksdagsledamot'. 

Läs mer om olika argument i diskussionen om könsneutrala beteckningar här.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej