Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man använda cytostatika i en text till allmänheten?
Svar:
Man kan använda cytostatika i texter till allmänheten. Men cellgift är fortfarande den vanligaste benämningen på detta läkemedel. Numera används cytostatika i större utsträckning än förr, både i vanlig tidningstext och av aktörer som har allmänheten som främsta målgrupp, t.ex. 1177 Vårdguiden. Förändringen i språkbruket kan bero på att allt fler människor har tillgång till mer information, även fackområdesspecifik sådan. Den kan också bero på att allt fler av oss genomgår cytostatikabehandling, och därmed kommer i kontakt med det språkbruk som hälso- och sjukvårdspersonal använder sinsemellan.

För vissa kan cellgift vara mer begripligt och enklare att ta till sig, eftersom orden i sammansättningen är genomskinliga. Men för en del kan det låta skrämmande att kalla ett läkemedel för ett gift. Det är också missvisande: läkemedlet är inte ett gift utan hämmar tillväxten av icke önskvärda celler. I mer fackspråkliga sammanhang är det särskilt tydligt att man därför använder cytostatika och avråder från cellgift.

Eftersom båda benämningarna förekommer i språkbruket kan ett alternativt skrivsätt vara: cytostatika, även kallat cellgift, och för att beskriva läkemedlet kan man skriva:  ett cellhämmande läkemedel.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej