Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är det okej att skriva fackperson i stället för fackman?

Svar:

Det fungerar utmärkt att skriva fackperson. Ordet förekommer en del, och för det mesta lär det inte ge upphov till några tolkningssvårigheter – men det är tänkbart att det finns sammanhang där man skulle kunna tolka det som 'en person som tillhör fackföreningsrörelsen' eller dylikt. Det är också tänkbart att fackperson i vissa sammanhang kan uppfattas som ett politiskt laddat ord som används för att signalera solidaritet med grupper med engagemang i frågor med feministiska aspekter.

Många gånger går det att byta ut fackman eller fackperson mot till exempel expert eller specialist, eller på andra sätt uttrycka att det rör sig om en professionell utövare.

Läs mer om könsneutrala benämningar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej