Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det svarta lådan eller färdskrivare på flyg?

Svar:
Vi rekommenderar färdskrivare. Det är ett etablerat och begripligt uttryck.

Färdskrivare används i fler verksamheter än flyg, men sammanhanget avgör ofta vad det är för slags färdskrivare. Behöver man någon gång precisera det, kan man tala om flygfärdskrivare.

Inom flyget handlar det normalt om en box i mindre plan och två i större plan. Boxen, som traditionellt har kallats svarta lådan, och ska vara oförstörbar, ger information om vad som hänt vid en olycka.

Men boxen är i stort sett alltid orange, så varför svarta lådan? Uttrycket går tillbaka på en mer allmän term inom teknik och vetenskap med den ungefärliga innebörden ’metod att bortse från de interna mekanismerna eller från strukturen i ett system och bara undersöka och beskriva sambandet mellan indata och utdata’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej