Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skrivs förkortningen av artificiell intelligens?

Svar:

Vi rekommenderar att förkortningen skrivs AI.

AI är en initialförkortning. Initialförkortningar som inte är egennamn skrivs ofta först med stora bokstäver, men i takt med att de blir vanligare övergår man i regel till små bokstäver. Förkortningar som har främmande ursprung eller är vanliga internationellt skrivs dock ibland med stora bokstäver även när de blivit vanliga i svenskan.

Sammansättningar med initialförkortningar skrivs med bindestreck: AI-genererad, AI-robot, AI-utveckling

Läs även: Vilka regler finns för förkortningar?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej