Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skrivs förkortningen av artificiell intelligens?

Svar:

Vi rekommenderar att förkortningen skrivs AI.

AI är en initialförkortning. Initialförkortningar som inte är egennamn skrivs ofta först med stora bokstäver, men i takt med att de blir vanligare övergår man i regel till små bokstäver. Förkortningar som har främmande ursprung eller är vanliga internationellt skrivs dock ibland med stora bokstäver även när de blivit vanliga i svenskan.

Mycket förenklat kan man säga att artificiell intelligens dels är ett forskningsområde där man försöker få datorer att imitera mänskligt tänkande och lösa problem, dels den intelligens som ett visst datasystem har.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej