Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skrivs avtal, fördrag, överenskommelser, kontrakt, traktat, förordningar, konventioner och liknande med stor eller liten bokstav?

Svar:

Benämningar för sådana överenskommelser har i regel en beskrivande karaktär och skrivs därför med liten begynnelsebokstav: januariavtalet, decemberöverenskommelsen, barnkonventionen, återförsäkringstraktaten, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

I undantagsfall kan de få namnkaraktär och skrivas med stor bokstav, till exempel om de inleder en dokumenttitel eller fungerar som projektnamn: ”Förhandla eller dö – Decemberöverenskommelsen och svensk demokrati i förändring” av Ulf Bjereld, Karin Eriksson och Jonas Hinnfors (Atlas 2016). Även beteckningar som inleds med ett egennamn skrivs förstås med stor bokstav: Genèvekonventionen, Spetsbergstraktaten, Münchenöverenskommelsen, Lissabonfördraget.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej