Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur gör man när det hamnar tre likadana konsonanter intill varandra? Skriver man till exempel misssköta eller missköta?

Svar:

När det blir tre likadana konsonanter intill varandra stryks en av dem. Det blir alltså äggula, tillåta, tillämpa, topposition, uppalla, missköta, glasstrut, nattåg. Om ordet skulle bli svårt att tolka kan man skriva ut ett bindestreck glass-skål, glas-skål eller formulera om, skål av glas, skål för glass.

Observera att alla tre konsonanterna skrivs ut vid avstavning: ägg-gula, till-låta, till-lämpa, topp-position, upp-palla, miss-sköta, glass-strut, natt-tåg.

Det finns ingen motsvarande regel för flera vokaler i rad. Rent teoretiskt kan man alltså skriva zoooordning om det är stökigt i djurparken.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej