Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur böjer man timer i plural?

Svar:

Det vanligastte är att man böjer timer enligt engelskt mönster med s-plural: timer, den där timern, flera timers. Då får man problem i bestämd form plural. Heter det timersna?

Vi rekommenderar ofta en svensk pluralform för engelska lånord för att underlätta användningen i formellare texter. Ord på -er får om möjligt plural på -ar. Då försvinner grundformens e, som i t.ex. server, servern, servrar, servrarna. Jämför med åker, åkern, åkrar, åkrarna. Det mönstret är etablerat i andra lånord som revolvrar, reportrar och containrar.

Om en sådan böjning inte fungerar på grund av uttalet eller stavningen, som i det här fallet,  kan oböjd pluralform användas, såsom i musiker, musikern, flera musiker, de där musikerna eller copywriter, copywritern, flera copywriter, de där copywriterna. Den böjningen rekommenderar vi även för ord som designer och partner och den är möjlig, men inte vanlig, för timer.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej