Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är termer för typ av ord?

 

Svar:

Termer kallas de särskilda ord och uttryck som experter använder för att kommunicera med andra inom ett specifikt ämnesområde. Personer utanför ämnesområdet förstår inte alltid termerna. Termer skiljer sig från allmänorden – de ord och uttryck som vi alla som talar ett språk kommer i kontakt med.

Termer används inom alla kunskapsområden, såväl inom vetenskapliga och yrkesrelaterade ämnesområden som inom områden som många ägnar sig åt på fritiden. Termer finns alltså inom allt från juridik (målsägande), medicin (trauma), musikvetenskap (oktav) och byggteknik (spont) till handarbete (luftmaska), sport (backhand) och matlagning (blåkoka).

Vissa termer skiljer sig så mycket från allmänorden att det tydligt märks att de är termer. Ord som antibiotikaprofylax och aritmetiskt medelvärde känns lätt igen som termer. Andra termer är från början allmänord som inom ett specifikt ämnesområde har fått en insnävad betydelse. Ett sådant exempel är besök. I allmänspråket används besök om en tillfällig vistelse hos någon, men inom hälso- och sjukvården står det för ett möte som är mellan en patient och exempelvis en läkare om ett visst hälsoproblem. Ett och samma ord kan alltså samtidigt fungera i allmänspråket och som term. Det är ofta därför det kan bli missförstånd i kommunikationen.

En del termer vandrar över till allmänspråket, via bland annat massmedier och populärvetenskaplig litteratur. Det gäller framför allt termer inom ämnesområden som många möter, till exempel it eller sjukvård. Det kan också handla om termer som plötsligt kommer i bruk på grund av en stor händelse som fått genomslag i medier. Längs vägen får orden då en mer allmän betydelse. Exempel på sådana ord är tsunami, akrylamid, pandemi, bogvisir och time out.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej