Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är det någon skillnad mellan term och begrepp?

Svar:

Det beror på i vilket sammanhang orden används. I vårt gemensamma allmänspråk används orden ofta synonymt, men inom terminologiläran är det viktigt att göra en distinktion mellan dem. Inom terminologiläran är term ett språkligt uttryck inom ett fackområde, t.ex. soliditet eller skota hem, och begrepp är det som termen står för, det vill säga det vi menar med soliditet och skota hem (innebörden, vår föreställning om det som ligger ”bakom” uttrycket).

Ofta förstår vi varandra genom kontexten, men ibland kan kommunikationsproblem uppstå som grundar sig i begreppsförvirring. Ett sådant exempel är när vi använder samma språkliga uttryck men menar olika saker. Ett annat är det motsatta: när vi använder flera språkliga uttryck för en och samma innebörd, det vill säga synonymi.

Här kan du läsa mer om terminologilära.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej