Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det få bukt med eller komma till bukt med?

Svar:

Vi rekommenderar få bukt med.

Få bukt med är det traditionella uttryckssättet, som tas upp i ordböckerna. Komma till bukt med är det nyare, som vissa kan reagera på. Båda uttrycken används i betydelsen ’komma till rätta med’.

Bukt har med ’böjning’ i kamp eller strid att göra, och har länge använts på olika sätt. Man har kunnat ta en bukt med någon, i betydelsen ’ta strid med någon’. Man har också använt uttryck som få bukt på eller med någon, ta bukt på någon m.m. i betydelsen ’få någon att göra som man vill’. På senare tid har de nyare råda bukt på något och komma till bukt med något börjat användas.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej