Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Incel – vad betyder det och hur används ordet?

Svar:

En incel är en person, vanligen en man, som lever i ofrivillig celibat (och ofta skyller den situationen på kvinnor eller feminismen).

Ordet har n-genus: en incel, den där inceln. För att böja ordet i flertal används oftast s-pluralformen: flera incels. Man får då svårigheter med bestämd form plural – de där incelsna? Eftersom andra former än plural-s är så ovanliga rekommenderar vi (än så länge) omskrivningar i bestämd form plural (t.ex. de där incelpersonerna).

Incel kan också användas som ett adjektiv: De var mer incel än han. Ofta framgår det inte av meningen om ordet används som ett substantiv eller ett adjektiv: Han var incel.

Incel uttalas med betoningen på första stavelsen, som ordet inkomst. Det är bildat som en förkortning av det engelska uttrycket involuntary celibat, ofrivilligt celibat.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej