Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Säger man alla stolar eller alla stolarna?

Svar:

Båda varianterna är korrekta men kan ha lite olika syftning. 

Om man vill syfta på ’alla stolar, vilka stolar som helst’, det som kallas generisk referens, används den obestämda formen stolar: Alla stolar har ben.

Om man istället vill syfta på ett bestämt urval av något, så kallad icke-generisk syftning, och alla gäller samtliga dessa stolar i urvalet, kan både bestämd form, stolarna och obestämd form stolar användas: Han valde länge mellan de gröna och de röda stolarna i butiken, men bestämde sig för att köpa alla stolar/alla stolarna. I denna betydelse är alltså både bestämd och obestämd form möjlig, men vanligast är att man använder den bestämda formen, alla stolarna.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej