Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad kallas sjukdomen som orsakas av det coronavirus som började spridas 2019? Hur bör viruset benämnas?

Svar:

Det medicinska namnet på sjukdomen är covid-19 och virusets namn är SARS-coronavirus-2. Andra benämningar används i mer allmänna sammanhang, exempelvis i tidningstext.

Sjukdomsnamnet covid-19 skrivs liksom andra sjukdomsnamn med genomgående små bokstäver i svenska texter. I vissa sammanhang används det kortare covid i stället för covid-19. (Covid är en förkortning för coronavirus disease, och 19 står för att sjukdomen bröt ut under 2019.)

Sammansättningar med covid-19 skrivs med bindestreck (som vanligt när första ledet i sammansättningen slutar på en siffra): covid-19-patient, covid-19-vården. Däremot skrivs sammansättningar med kortformen covid utan bindestreck: covidsjuk, covidavdelning, covidrutiner.

Uttalet varierar: betoningen kan ligga på antingen första eller sista stavelsen, och o kan utläsas som antingen /o/ eller /å/: /kovid/, /kåvid/, /kovidd/ eller /kåvidd/.

Hur man bör benämna viruset beror på vilken mottagare man vänder sig till. I medietexter förekommer ofta uttrycket coronaviruset. Det är mindre precist, eftersom coronavirus (som på svenska skrivs med litet c) är en samlingsbenämning för flera besläktade virus. Under pandemin fungerar det i många sammanhang att använda det oprecisa coronaviruset, eftersom det är givet vilket coronavirus det syftar på. Men exempelvis inom hälso- och sjukvården är det många gånger viktigt att benämna viruset med dess vetenskapliga medicinska benämning, det vill säga SARS-coronavirus-2 eller förkortat SARS-CoV-2. Det står för ’svår akut respiratorisk sjukdom, coronavirus 2’. Det förekommer också att virusnamnet skrivs genomgående med gemener: sars-coronavirus-2 (eller sars-cov-2).

Ibland kan man se den bestämda formen coronan. Den benämningen verkar användas för att beskriva något mycket övergripande som har koppling till viruset, sjukdomen, pandemin, spridningen eller krisen, men som inte kräver närmare precision, till exempel i uttryck som när coronan kom till Sverige, i coronans tid. Och i vardagligare sammanhang är det vanligt att folk talar om själva sjukdomen som corona: ”Jag hade corona i julas”.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej