Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad betyder förkortningen usp och ska den skrivas med stora eller små bokstäver?

Svar:

Usp är en förkortning för unique selling point (eller unique selling proposition). Det är en term inom marknadsföring som kan användas när man talar om företags, produkters eller personers unika och fördelaktiga egenskaper.

Vi rekommenderar att förkortningen skrivs med små bokstäver enligt svenska skrivregler för initialförkortningar som utläses som ord (jämför aids, prao): usp. Det är dock vanligt att förkortningen precis som i engelskan skrivs versalt: USP. Främmande förkortningar skrivs i svenskan först ofta versalt; om de efter några år blir frekventa och etablerade i svenskan, övergår de i bruket i regel till gemen form.

Om förkortningen böjs, skrivs böjningsändelserna ihop med förkortningen om den har gemen form: uspen, uspar. Har den versal form, sätts kolon mellan förkortning och ändelse: USP:en, USP:ar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej