Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man säga det var allt för nu på svenska eller borde det vara t.ex. det var allt för i dag?

Svar:

Många reagerar på det här uttrycket, som med största sannolikhet är ett översättningslån från engelskans that’s all for now. Det kan passa mer eller mindre bra i olika sammanhang, men det får ändå betraktas som korrekt svenska, om än något vardagligt.

Det är rätt naturligt att växla mellan olika uttryckssätt alltefter situation: (allt) för tillfället, för i dag, för denna gång, för den här gången, för närvarande – och ibland även för nu.

Det är ovanligt att prepositioner (som för) får styra adverb (som nu). Men det är inte unikt, jämför till exempel detta har pågått ända fram till nu.

 

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej