Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man använda kritisk på samma sätt i svenskan som engelskans critical, som i Det är kritiskt att hanteringen fungerar?

Svar:

Vi rekommenderar i första hand ett annat ord, som exempelvis avgörande, väsentlig eller viktig. Den här nyare användningen av kritisk förekommer visserligen även i svenska texter, men det kan finnas en risk för missförstånd.

Inom naturvetenskapen har kritisk betydelsen 'gräns-' eller 'som bildar en över­gång mellan o­lika förlopp eller till­stånd', till exempel i kritisk massa. Det är förmodligen utifrån den här betydelsen som den nyare användningen utvecklats.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej