Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad betyder givet i meningar som Givet den rådande osäkerheten har vi uppdaterat tidplanerna och Givet att krisen fortsätter måste vi räkna med en förlust i år? Betyder det inte samma sak som om?

Svar:

I det första exemplet Givet den rådande osäkerheten har vi uppdaterat tidplanerna är betydelsen ungefär ’med hänsyn till’, ’med tanke på’, ’under förutsättning’. I det andra exemplet med givet att, Givet att krisen fortsätter måste vi räkna med en förlust i år, är betydelsen densamma som ’om’. Där kan man lika gärna använda om: Om krisen fortsätter måste vi räkna med en förlust i år. Konstruktioner med givet att har ett ganska formellt stilvärde, och kan i vissa sammanhang uppfattas som lite högtravande.

Givet är ursprungligen en verbform (perfekt particip av ge) som här har övergått till att fungera som en preposition. Givet har använts på det här sättet i skrift åtminstone sedan 1950-talet. Exempel på ord som genomgått samma utveckling är gällande, beträffande och förutsatt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej