Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Varför heter det fobi i sammansättningar som homofobi och islamofobi – det handlar väl inte om rädsla, som till exempel vid social fobi?

Svar:

Ordet fobi kommer från grekiskans phobos som betyder 'fruktan' eller 'skräck'. Några vanliga mer psykologiskt betingade fobier inom medicinsk vetenskap är agorafobi (torgskräck), araknofobi (rädsla för spindlar) och social fobi (rädsla för situationer där man står i centrum för andras uppmärksamhet).

En del fobiord syftar dock inte på fobier i den här snävare vetenskapliga betydelsen. När man exempelvis talar om homofobi, funkofobi, afrofobi och islamofobi, handlar fobi snarare om rasism och fördomar mot något.

Betydelsen av fobi har alltså över tid glidit från 'rädsla för något' till 'fördom mot något'. Gränsen mellan psykologiskt betingad rädsla och aversioner som har andra orsaker kan ibland vara svår att dra. 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej