Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Varför uttalas -or i plural ibland som -er, som när mammor uttalas som mammer eller sagor och kvinnor som sager och kvinner?

Svar:

Det har alltid funnits olika sätt att uttala pluraländelsen på dessa ord. Att många idag tycker att det är mer rätt att uttala ord som mammor, sagor med -or beror på att ändelsen har kommit att stavas så, och att många menar att stavningen bör styra uttalet. I äldre svenska uttalades de knappast med -or, utan snarare med ett ö-liknande vokalljud, som mer liknade en -er-ändelse. Denna gamla uttalsform finns kvar och används av många, medan andra använder den mer skriftnära -or-formen.

Denna uttalsvariation mellan -er och -or gäller de ord som i det fornsvenska tregenussystemet var femininer: kvinnor, kvigor, mammor, sagor, lågor, rosor och så vidare.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej