Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur bör ett myndighetsnamn bildas?

Svar:

Myndighetsnamn, alltså namn som används på myndigheter, kommuner, regioner och andra offentliga organ, ska vara informativa, begripliga och språkligt hanterbara. Innan ett nytt sådant namn skapas är det därför viktigt att rådfråga språkansvariga i verksamheten, eller vända sig till språkvårdsorgan som Språkrådet eller Namnvårdsgruppen.

Ett bra myndighetsnamn är enkelt att komma ihåg, förstå, skriva och uttala. Valet av namn bör därför inte påverkas av grafiska aspekter (som logotyper) eller tekniska aspekter (som domännamn) utan följa gängse skrivregler för namn, till exempel vad gäller användning av stora och små bokstäver.

Namnet bör i möjligaste mån avspegla myndighetens huvudsakliga verksamhet, men behöver inte täcka allt. Det bör även finnas ett namnled som signalerar att det handlar om en myndighet, och som avspeglar typ av myndighet, som -myndigheten, -verket, -styrelsen, -inspektionen, -rådet.

Myndigheter ska ha ett namn på svenska. Detta gäller i princip även namn på avdelningar och enheter. Behövs också ett namn på andra språk, är det viktigt att rådgöra med namnexperter och professionella översättare. Utländska motsvarigheter till namn på svenska myndigheter finns samlade i Utrikes namnbok.

Om namnet är långt, kan en kortform vara motiverad. Ange då tydligt hur kortformen respektive långformen ska användas i olika typer av myndighetskommunikation.

Längre och mer detaljerade råd för ovanstående finns under Namnvårdsgruppens rekommendationer för myndighetsnamn i Sverige.

Se även Hur kan ett myndighetsnamn förkortas? och Hur bör namn på organisationsenheter bildas?

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej