Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man använda denne och denna självständigt för att syfta tillbaka på en person?

Svar:

I mer formellt skriftspråk förekommer denne och denna för att syfta tillbaka på en person, då man behöver hålla isär flera personer eller parter som tidigare nämnts. Då brukar denne och denna syfta på den senast nämnda, exempelvis: ”Hyresvärden hade tidigare sagt upp mannen, men denne hade inte accepterat det.” och ”Hyresvärden hade tidigare sagt upp kvinnan, men denna hade inte accepterat det.”

Det kan fungera bra när syftningen tydligt framgår av sammanhanget, men ofta blir det tydligare att upprepa substantivet: ”Hyresvärden hade tidigare sagt upp mannen, men mannen hade inte accepterat det.” Man kan också använda ett personligt pronomen, som hon eller han: ”Hyresvärden hade tidigare sagt upp mannen, men han hade inte accepterat det.”

Man kan också skriva om meningen: ”Hyresvärden hade tidigare sagt upp mannen, som inte hade accepterat det.”

När ordet ska syfta på person oavsett kön

Vi rekommenderar att man inte använder denne eller denna när det ska syfta på en person oavsett kön, eftersom varken denne eller denna uppfattas som könsneutrala av alla: ”Hyresvärden hade tidigare sagt upp hyresgästen, men denne hade inte accepterat det." Hellre: upprepa hyresgästen.

”Bestämmelsen anger att kunden får göra samma invändningar mot banken, som denne kan göra mot säljaren.” Hellre: upprepa banken.

Det finns flera andra sätt att referera till personer utan att ange kön. Se även våra rekommendationer om adjektivens a- och e-böjning

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej