Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Jobbar jag i eller kommunen? I eller skolan?

Svar:

Valet mellan i och är inte alltid självklart. Prepositionerna kan användas för att uttrycka rumslighet, dvs. att något sker inuti eller ovanpå något. Men de kan också användas mer abstrakt, och då är de mindre förutsägbara.

Jag jobbar i Umeå kommun kan betyda dels att du arbetar i den geografiska kommunen Umeå, dels att du har kommunen som arbetsgivare. Jag jobbar på Umeå kommun tolkas däremot enbart som att du arbetar i den kommunala verksamheten.

När det gäller skolor används ofta för att tala om specifika skolor, medan i används för att tala om skolgången.
Vilken skola arbetar du på? Det ska anställas en ny rektor på Dalbergsskolan.
Alla måste gå i skolan. Båda barnen var duktiga i skolan.

För att hänvisa till den konkreta skolbyggnaden används oftast i: Det var bara 18 grader varmt i skolan i dag.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej