Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man eid eller id för muslimska högtider som eid/id al-fitr och eid/id al-adha?

Svar:

Vi rekommenderar stavningen id. Det gör vi eftersom id är den transkriberingsform som stämmer bäst med den allmänspråkliga avspeglingen av standardarabiska. Eid är sämre för i synnerhet svenskspråkiga läsare eftersom den stavningen lätt leder till fel uttal: /id/ är en bättre utläsning än /eid/. Även Nationalencyklopedin och Mediespråksgruppen förespråkar id.

Bokstaven e i eid står för en vokalisk halvkonsonant (ayn) som anses vara svår för icke-arabisktalande att återge. Transkriberingsformen eid är dock vanligare i bruket, troligen för att det är den som används i engelskan (som ett stöd för att engelsktalande ska uttala vokalen som /i/, jämför receive).

Ordledet eid eller id har omtvistat ursprung men betyder i dag ’fest, högtid’.

Läs mer om id al-adha (offerhögtiden) och id al-fitr (fastebrytandets fest).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej