Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur vet man om det ska vara ett foge-s i ett namn på en skola exempelvis? Järnbrottsskolan eller Järnbrottskolan? Eller genitiv-s, Mölndals galleria eller Mölndal galleria?

Svar:

Reglerna för foge-s och genitiv är samma vid namnbildning som vid annan ordbildning.

Om namnet skrivs i två ord används generellt genitiv-s: Mölndals galleria, Danderyds centrum. Undantag är vid ortnamn som slutar på vokal: Sollentuna sjukhus, Skövde station. Ett specialfall är Falun, där den gamla formen Falu ibland används.

I hopskrivna namn gäller samma regler som för andra sammansättningar, även när slutledet börjar på s, som i skolnamn. När förledet är ett sammansatt ord används vanligen foge-s: Järn + brott = Järnbrott + skolan = Järnbrottsskolan, Grön + dal = Gröndal + skolan = Gröndalsskolan (såvida inte förledet slutar på vokal: Bergshamraskolan).

Om förledet är ett flerordigt egennamn där alla led i sig är namn skrivs sammansättningen enligt skrivreglerna ihop med bindestreck: Astrid Lindgren-skolan. Man kan också välja att skriva isär, med genitiv-s: Elsa Beskows skola. Även den hopskrivna formen med foge-s förekommer: Viktor Rydbergsskolan.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej