Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Filtrering av ett vin kallas för klarning, men vilket verb ska användas: att klara eller klarna vinet?

Svar:

Vi rekommenderar klarna, men både klara och klarna är för denna process vanliga i språkbruket och i vinordböcker, liksom i matordlistor för klarning av andra livsmedel.

Både klara och klarna är möjliga former utifrån verbalsubstantivet klarning. Man kan associera klara lite mer med den konkreta processen att ’göra vinet klart’, medan klarna kan associeras mer dels med den mer abstrakta processen klarning med de olika steg och metoder som ingår, dels med den mer utsträckta processen att ’bli klart’. Jämför till exempel med att väder eller tankar klarnar. Verbet klarna har ordformen gemensamt med andra adjektivavledda så kallade inkoativa verb med betydelsen ’bli (till)’, som blekna, glesna, gulna, hårdna, kallna, mörkna och tjockna.

Så långt vad vintillverkaren gör. Men vinet i sig kan också göras till agent: ”Vinet klarnar ofta på en halvtimme med detta klarningsmedel.” I det fallet är bara klarna möjlig som form. För enkelhetens och samhörighetens skull föreslår vi därför att klarna används genomgående. Det ger en tydligare koppling till processen klarning.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej