Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Jag har hört olika uttryck för det som innebär att någon diskrimineras eller motarbetas på grund av sin höga ålder: åldersrasism, åldersdiskriminering, ålderism. Vad rekommenderar Språkrådet?

Svar:

Vi rekommenderar åldersdiskriminering för att beskriva negativ särbehandling på grund av ålder. Om man tittar på bruket i tidningar och tidskrifter är åldersdiskriminering det i särklass mest använda.

Ordet ålderism (bildat efter engelskans ageism eller agism) används en del när man avser fördomar och stereotyper kopplade till äldre och åldrande. Ofta är det själva värderingarna man vill fånga med det ordet, och inte de former av diskriminering som dessa värderingar kan leda till.

Om man vill understryka att det handlar om diskriminering på grund av hög eller låg ålder specifikt, kan man använda uttrycken äldrediskriminering respektive yngrediskriminering.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej