Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Covidbevis, vaccinationsintyg, vaccinpass – vad heter intyget som ska intyga att vi inte smittar? 

Svar:

Flera benämningar är i svang på det bevis som ska intyga att man inte är smittbärare av coronaviruset sars-cov-2. Den mest officiella är covidbevis som intyget kallas av E-hälsomyndigheten, den myndighet som i Sverige utfärdar själva intyget.

Det finns tre typer av covidbevis:

  • covidbevis på vaccination som kallas vaccinationsbevis
  • covidbevis på negativt test som kallas testbevis
  • covidbevis på tillfrisknande som kallas tillfriskandebevis

Det mest omtalade covidbeviset är vaccinationsbeviset, som benämns på andra sätt i framför allt medierna, till exempel vaccinpass, vaccinintyg.

Covidbevis är också namnet på den e-tjänst hos E-hälsomyndigheten som man kan få ett covidbevis genom. Om man ska skriva om e-tjänsten gör man därför bäst i att vara extra tydlig och skriva e-tjänsten Covidbevis.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej