Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vilken svensk term kan man använda i stället för det engelska tipping point?

Svar:

Vi rekommenderar tippningspunkt på svenska. I vissa sammanhang kan också kritisk brytpunkt passa.

Termen tippningspunkt används om en oåterkallelig och förhållandevis plötslig förändring i jordsystemet, som till exempel att en havsström stannar av eller byter riktning, eller att permafrosten tinar så att växthusgaser frigörs från den frysta jorden. Tippningspunkter avser alltså en typ av systemskiften som hänger ihop med förändringar i klimatsystemet.  

Termen tippningspunkt används trots att efterledet -punkt ibland kan verka missvisande, eftersom vissa förändringar sker gradvis. I jämförelse med hur långsamma sådana förändringar brukar vara är de dock förhållandevis abrupta.  

I en del sammanhang kan uttrycket kritisk brytpunkt vara lämpligare. Det bygger nämligen vidare på översättningen brytpunkt som ofta används för engelskans tipping point när det står för en mer allmän beskrivning av ett tillstånd som på grund av en förändring övergår till ett annat tillstånd.

Andra ord som har förekommit på svenska är bland annat tröskelpunkt och tröskelvärde.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej