Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det att man anser något vara felaktigt eller att man anser att något är felaktigt?

Svar:

Det går att skriva på båda sätten.

Verbet anse kan alltså konstrueras på två sätt. Dels kan man använda den lite mer högtidliga formen som brukar kallas objekt med infinitiv:

Han anser detta (objekt) vara (infinitiv) felaktigt.

Dels kan man använda en att-sats, alltså en bisats med både subjekt och ett tidsböjt verb:

Han anser att detta (subjekt) är (tidsböjt verb) felaktigt.

Den första konstruktionen, objekt med infinitiv, kallar man ibland för en satsförkortning, eftersom den komprimerar en att-bisats med ett tidsböjt verb till en mer kompakt konstruktion utan ett tidsböjt verb.

Det här mönstret går också igen i bisatser med anse. Man kan skriva

Han fattade ett beslut som/vilket många anser vara felaktigt

eller

Han fattade ett beslut som/vilket många anser är felaktigt.

I det första fallet har vi återigen ett objekt (som/vilket) med infinitivformen vara. I det andra fallet har vi en som-bisats med ett subjekt (många) och ett tidsböjt verb (är). Skillnaden mellan konstruktionerna syns bäst i huvudsatser.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej