Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det två och en halv dag eller två och en halv dagar?

Svar:

Man kan säga på båda sätten.

Vid bråktal är det naturligt med singularform, eftersom bråktalet är en del av heltal. Men plural kan användas om talet är större än 2. Man kan alltså skriva antingen 2 ½ dag eller 2 ½ dagar.

Om man i stället använder decimaltal är det vanligare att använda plural: 2,5 dagar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej