Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur tar jag reda på vad ett ord på ett annat språk heter på svenska?

Svar:

Du kan finna svar på många översättningsfrågor genom att söka i tvåspråkiga ordböcker, bland annat på ne.se, där lexikon mellan ett flertal stora språk och svenska finns.

Om det är en term på ett annat språk som du behöver en svensk motsvarighet till kan du också söka i Rikstermbanken och i EU:s termdatabas IATE. Förslag på hur termer och uttryck översätts mellan andra språk och svenska kan du finna i Linguee, som är en sökmotor för översättningar gjorda av EU:s översättare.

När du ska översätta bör du vara klar över vad som avses med ordet och utgå från den kunskapen när du söker efter en svensk motsvarighet. Om du i stället skulle översätta ord för ord finns risken att den översatta termen blir otydlig eller rentav felaktig.

Vissa uttryck som till ytan ser ut att tillhöra ett annat språk har etablerats och anpassats till svenskans språksystem så mycket att de betraktas som svenska. Ett exempel på ett sådant uttryck är termen screening, som numera finns upptagen i SAOL. Screening är också ett exempel på en inlånad term som i svenskan används i en mer insnävad betydelse i jämförelse med hur den används i engelskan. Det här fenomenet är vanligt för inlånade ord, och i synnerhet för inlånade termer inom olika fackspråk.

Språkrådet svarar generellt sett bara på frågor som har att göra med svenskan, och alltså inte på översättningsfrågor. Men vi kan ge stöd om översättningen gäller en term inom ett fackområde.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej