Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur tar jag reda på vad ett ord på ett annat språk heter på svenska?

Svar:

När du ska översätta bör du vara klar över vad som avses med ordet och utgå från den kunskapen när du söker efter en svensk motsvarighet. Tänk på att alla ord inte har direkta motsvarigheter i andra språk. Ofta kan man behöva formulera sig på ett annat sätt när man översätter. Om man översätter direkt finns risken att resultatet blir otydligt eller rentav felaktigt.

Du kan finna svar på många översättningsfrågor genom att söka i tvåspråkiga ordböcker, bland annat på ne.se, där lexikon mellan ett flertal stora språk och svenska finns. Vi vill också tipsa om Lexin, som är gratis tillgängligt på femton minoritetsspråk. Det finns många andra ordböcker, men var uppmärksam på att kvaliteten varierar. Om det inte finns någon tvåspråkig ordbok mellan det aktuella språket och svenska får man gå via något annat språk, till exempel engelska.

Maskinöversättning, till exempel med hjälp av Google eller DeepL (båda kostnadsfria), kan vara bra när du behöver förstå ungefär vad det står på ett främmande språk, men översättningen kräver en noggrann och kritisk granskning. Lita inte på att datorn hittar rätt ord automatiskt.

Språkrådet svarar generellt sett bara på frågor som har att göra med svenskan, och alltså inte på rena översättningsfrågor. Men vi kan ge stöd om översättningen gäller en term inom ett fackområde. Facktermer finns oftast inte i vanliga ordböcker. Du kan i stället söka i Rikstermbanken och i EU:s termdatabas IATE. Förslag på hur termer och uttryck översätts mellan andra språk och svenska kan du finna i Linguee, som är en sökmotor för översättningar gjorda av EU:s översättare.

Vissa uttryck som till ytan ser ut att tillhöra ett annat språk har etablerats och anpassats till svenskans språksystem så mycket att de betraktas som svenska. Ett exempel på ett sådant uttryck är termen screening, som numera finns upptagen i Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Screening är också ett exempel på en inlånad term som i svenskan används i en mer insnävad betydelse i jämförelse med hur den används i engelskan. Det här fenomenet är vanligt för inlånade ord, och i synnerhet för inlånade termer inom olika fackspråk.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej