Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man skriva varav flera miljöbovar, som t.ex. olja och kol eller är det tautologiskt med som och t.ex?

Svar:

Ja, det går bra att skriva så. Det är inte tårta på tårta, eller tautologiskt som man också kan säga.

När som och t.ex. i det fallet följer efter varandra har de olika funktioner i meningen. Konjunktionen som fungerar som bindeord mellan satsdelar, medan t.ex. anger och signalerar att det följer något slags specificering eller uppräkning.

Känslan av tautologi kan bero på en koppling mellan som, t.ex. och såsom. Ordet såsom är nämligen synonymt dels med som i betydelsen ’i egenskap av’, dels med till exempel. Eftersom såsom kan vara synonymt både med som och t.ex. kan det uppstå en känsla av onödig upprepning när som t.ex. används tillsammans.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej