Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad ska man kalla kommunikationskanaler som inte är fysiska eller tryckta, digitala kanaler eller elektroniska kanaler?

Svar:

Det finns inget självklart svar på frågan. Ser man till bruket i allmänspråket och i vissa fasta uttryck så dominerar ordet digital. Ofta används då digital när man lite svepande menar ’som har med datorer, internet e.d. att göra’, i uttryck som exempelvis digital agenda, digital delaktighet, digitalisering. Om det är den betydelsen som är relevant kan man använda benämningen digitala kanaler för kommunikationskanaler som inte är fysiska eller tryckta.

Ursprungligen står dock digital för ’som anger värden med hjälp av sifferuttryck’, och den betydelsen är högst levande i fackspråkliga och mer precisa sammanhang. Att språkbruket alltså kan skilja sig åt mellan allmänspråk och fackspråk bör man vara medveten om.

Tidigare (år 2012) rekommenderade Svenska Datatermgruppen benämningen elektroniska kanaler. Man menade då att digital hörde hemma i sammanhang som specifikt rör hur data representeras och lagras. Men i dag används alltså digital i betydligt vidare mening.

Ordet elektronisk används ofta för teknik eller överföring av information som har skett med datorstöd eller någon annan form av elektronisk utrustning, som i elektroniskt dokumentelektronisk signaturelektronisk handelelektronisk post. Om det är den innebörden som är relevant kan man använda benämningen elektroniska kanaler.

Vilken övergripande benämning man ska använda för dessa kanaler beror alltså på vilken aspekt man vill lyfta fram.

Läs även:

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej