Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad betyder överlag?

Svar:

Den traditionella betydelsen som tas upp i ordböckerna är ’genomgående; utan undantag’: Den här marknaden behöver överlag granskas. Kaffe har överlag ökat i pris.

I bruket är det också vanligt att använda överlag när något gäller ’i hög grad; för det mesta; i allmänhet’: I Sverige är situationen överlag mer stabil jämfört med andra länder. Kvinnor löper överlag 25 % högre risk att sjukskrivas.

Den exakta innebörden brukar framgå av sammanhanget, och vår inställning är att det går bra att använda överlag med båda betydelserna.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej