Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man skriva Det var min mest galnaste stund? Det räcker väl med antingen mest galna eller galnaste?

Svar:

Att komparera både med mer/mest och med ändelse (-are/-ast) kallas dubbelkomparation: Det var min mest galnaste stund. Res till ett mer roligare och spännande ställe. Vi rekommenderar att man endast komparerar med en form, antingen mer/mest eller -are/-ast, det vill säga Det var min galnaste stund eller Res till ett roligare och mer spännande ställe.

Dubbelkomparation förekommer främst i informella texter och ihop med adjektiv som uttrycker värdeomdömen, för att signalera att något verkligen är mest och värst. Det kan fungera i vardagsnära, personliga texter, men det är ett lite riskabelt stilgrepp eftersom många läsare är kritiska till det.

Läs även om lexikal dubblering som orsaken beror på, och dubbelimperativ som sluta rök.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej