Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad gäller för dubbleringar, till exempel uttryck där innehållet i två led upprepas, som i orsaken beror på?

Svar:

Dubbelformer av olika slag förekommer i både tal och skrift. En sorts dubblering är när innehållet i två led uttrycker samma sak, som i orsaken beror på där ett orsakssamband upprepas genom substantivet orsaken och verbfrasen beror på. Liknande lexikala upprepningar är anledningen till varför och på grund av skäl.

Lexikala upprepningar vållar sällan kommunikationsproblem. De förekommer i tidningsskrift utan att vi alltid reagerar på dem. Den som däremot vill att språket ska präglas av klarhet och korthet kan försöka undvika dem. I stället för Miljöproblemen beror på andra orsaker än fossila utsläpp kan man skriva Miljöproblemen har andra orsaker än fossila utsläpp eller Miljöproblemen orsakas av andra faktorer än fossila utsläpp.

En annan typ av dubblering är när två finita imperativformer radas, sluta skjut, där det grammatiska mönstret i svenskan annars är att ha en finit verbform per sats: sluta skjuta, var snäll och skjut inte, upphör med ditt skjutande. Dubbla imperativformer är vanligare i tal än i skrift. När det förekommer i skrift är det inte sällan som stilmedel för att efterlikna tal.

Läs även om dubbelkomparation, dvs. när ett adjektiv både kompareras med mer/mest och med ändelse (-are/-ast).

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej