Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad gäller för dubbleringar, till exempel uttryck där innehållet i två led upprepas, som i orsaken beror på?

Svar:

Dubbelformer av olika slag förekommer i både tal och skrift. En sorts dubblering är när flera ord med liknande betydelse används på rad, som i orsaken beror på. Där upprepas ett orsakssamband genom substantivet orsaken och verbfrasen beror på. Liknande upprepningar är anledningen till varför och på grund av skäl.

Sådana här lexikala upprepningar vållar sällan kommunikationsproblem. De förekommer i medietexter utan att vi alltid reagerar på dem. Den som däremot vill att språket ska präglas av klarhet och korthet kan försöka undvika dem. I stället för Miljöproblemen beror på andra orsaker än fossila utsläpp kan man skriva Miljöproblemen har andra orsaker än fossila utsläpp eller Miljöproblemen orsakas av andra faktorer än fossila utsläpp.

Läs även:

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej