Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är skillnaden mellan en pistolattrapp och en pistolreplika? Båda används i nyhetstexter om brottsutredningar, till exempel.

Svar:

En pistolattrapp eller vapenattrapp är något som är avsett att uppfattas som en pistol eller ett annat vapen i en given situation. En attrapp kan vara mer eller mindre lik ett riktigt vapen.

En pistolreplika eller vapenreplika kan också användas som ersättning för ett riktigt vapen, men ordet replika betyder noggrann kopia, medan en attrapp kan vara gjord av till exempel plast eller trä.

Attrapp är vanligare än replika i nyhetstexter, men båda används. Det står i allmänhet inte vilken typ av imitation eller kopia det varit fråga om. Det är därför möjligt att dessa ord börjat användas mer eller mindre synonymt.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej