Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man använda benämningen jungfruligt material, eller finns det någon annan benämning som är bättre?

Svar:

Vi rekommenderar benämningen nyutvunnet material.

I detta fall har ordet jungfrulig innebörden ’som inte är påverkad av människan’, och det används i flera etablerade facktermer. Den här betydelsen är metaforisk och har sin grund i ordet jungfru, som står för en kvinna eller flicka som ännu inte haft sexuellt umgänge, och som alltså är ”orörd”. Ibland behöver språkbruket uppdateras för att hänga med i samhällsutvecklingen, och det här är ett sådant fall (även om benämningen jungfrulig förvisso används mycket sällan som adjektiv för människor i dagens språkbruk).

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej