Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur böjs golem i plural?

Svar:

Ordet golem finns inte med i ordböckerna på svenska.se. Det kan bero på att det uppfattas som ett namnliknande väsen, och att sådana rätt ofta saknas som uppslagsord.

En plurallösning kan vara att sätta dit böjbara efterled: golemfigurer, golemvarelser och så vidare.

En annan lösning kunde vara att använda svensk böjning i enlighet med liknande ord. Det är dock svårt eftersom många ord som slutar på -em har t-genus (ett problem, flera problem) medan de ord som har n-genus ofta är enstaviga och böjs med dubbeltecknad konsonant (lemlemmar, remremmar). Här finns alltså inget bra mönster att ta efter.

I jiddisch, där golem också kan stå som benämning för ’klumpig person’, och i engelska, finns golems med s-plural. Det är en tredje och fullt rimlig möjlighet också i svenskan, där s-plural numera är en accepterad pluralform. Då blir det de där golemsen i bestämd plural. Argumentet för s-plural förstärks av att golems förekommer i den svenska spelvärlden.

En fjärde lösning är att använda nollplural (en golem, flera golems) i likhet med andra ord, såsom ett eller flera får, flygplan, päron m.fl.

Läs även:

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej