Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är uttrycken Vi har en bra sägning (om ett talesätt) och Vi hade sista säget en del av dagens svenska?

Svar:

Både sägning och säg (ibland stavat säj) är idag ganska vanliga i vardagligt språk. De står ännu inte med i svenska ordböcker, men de kommer kanske in i framtida upplagor om användningen ökar.

Uttrycken kommer förmodligen från engelskan, och det ökade bruket har troligen med engelskans inflytande att göra. Men det går inte att veta säkert, eftersom uttrycken är bildade efter regelbundet mönster med svenska ord.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej