Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur används ordet testa? Säger man hen har testats positivt eller hen har testat positivt? Passiv eller aktiv form?

 

Svar:

Båda varianterna används, det vill säga både testats positivt (passiv form) och testat positivt (aktiv form).

I ordböcker anges endast konstruktionen någon testar någon, som i passiv form blir någon har testats: Hon har testats positivt för dopning.

Konstruktionen någon testar, i betydelsen att hen genomgår ett medicinskt test, tas däremot inte upp: Han har testat positivt för covid-19.

Det här tycks vara ett nytt sätt att använda verbet testa. Eventuellt har konstruktionen förekommit i begränsad omfattning tidigare, men fått större genomslag på grund av coronapandemin, då det under flera år skrivits och talats osedvanligt mycket om att genomgå medicinska tester.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej