Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skrivs korsningen mellan två gator, som i uttrycket korsningen Kungsgatan Storgatan?

Svar:

Enklast är att låta utläsningen styra. Säger man korsningen Kungsgatan och Sveavägen skriver man alltså så. Säger man istället korsningen mellan Kungsgatan och Sveavägen skriver man så.

Vid utrymmesbrist kan mellan ersättas med tankstreck (som kan stå för ’mellan x och y’, jämför öppet 9–12 eller öppet mellan 9 och 12): korsningen Kungsgatan–Sveavägen. Med tankstreck betonas samtidigt själva relationen mellan gatorna och den konkreta korsningen.

Säger man korsningen Kungsgatan Sveavägen fungerar det även att skriva utan något skiljetecken, men det kan uppfattas som ett mer vardagligt skrivsätt.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej