Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är skillnaden mellan desinformation och missinformation?

Svar:

Ordet desinformation definierar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som ’medvetet förvanskad eller felaktig information med avsikt att påverka en mottagare i en viss riktning’. Med desinformation är alltså informationen avsiktligt felaktig. Numera verkar vi ha behov av att tala om information som är oavsiktligt felaktig, och missinformation har börjat användas för det.

Missinformation är ett lån från engelska, och stavas i det långivande språket med ett s. På svenska finns samma förled men stavat med två s (miss-) i samma betydelse. Eftersom detta förled har en etablerad stavning i ordlistorna rekommenderar vi att man på svenska skriver missinformation.

Läs mer: Sveriges Kommunikatörer om desinformation och missinformation (länk till annan webbplats).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej